Szanowni Państwo,

Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu – urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych wraz z modułem programistycznym i zaimplementowanymi kanałami płatności w ramach projektu pn. „Opracowanie nowego urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP w załączonych plikach prezentuje zapytanie ofertowe na wykonanie w/w prac wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania:

Załączniki do Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia:

Protokół postępowania