Szanowni Państwo,

Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz w związku z poszukiwaniem wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego produktu – urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych wraz z modułem programistycznym i zaimplementowanymi kanałami płatności w ramach projektu pn. „Opracowanie nowego urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP w załączonych plikach prezentuje zapytanie ofertowe na wykonanie w/w prac wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania:

Załączniki do Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia:

Protokół postępowania

Realizujemy projekt pod tytułem „Opracowanie designu urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz”, którego celem jest wzrost konkurencyjności firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz na światowym rynku zbiórek (fundraisingu i crowdfundingu), poprzez zaoferowanie nowego, specjalistycznego produktu. Efektem projektu będzie stworzenie designu dla fizycznego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie treści multimedialnych w formie prezentacji zbiórki pieniędzy. Wartość projektu wynosi: 289 411,62 PLN, z czego 199 999,90 PLN dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.