O projekcie

Allages to greckie słowo, które zachęca do dokonywania zmian. Allages.pl to platforma crowdfundingowa, która w dokonywaniu tych zmian pomaga. To pierwsze tego typu połączenie doświadczeń, organizacji katolickich z systemem internetowym dzięki, któremu potrzebujący mogą otrzymać pomoc od milionów wspierających.

Pomysł

Greckie słowo pochodzące z Pisma Świętego kojarzy nam się z piaskami pustyni, rozstępującym się morzem i wspólnotą. Silną, solidarną, wspierającą się wzajemnie. Brand jest więc mocno osadzony takiej w stylistyce a layout platformy przygotowany tak, aby samemu będąc w cieniu, promował treści publikowane przez społeczność.

Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Realizujemy projekt pod tytułem „Opracowanie nowego urządzenia do prezentacji zbiórek ciągłych na rzecz firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz”, którego celem jest wzrost konkurencyjności firmy Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz na światowym rynku zbiórek (fundraisingu i crowdfundingu), poprzez zaoferowanie nowego, specjalistycznego produktu. Efektem projektu będzie stworzenie prototypu fizycznego urządzenia elektronicznego, umożliwiającego wyświetlanie treści multimedialnych w formie prezentacji zbiórki ciągłej oraz wsparcie jej jednym z zaimplementowanych kanałów płatności. Wartość projektu wynosi: 402 431.40 PLN, z czego 278 103.00 PLN dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego